Trong suốt quá trình 02 năm xây dựng và phát triển, cùng với việc tập trung nguồn lực, con người để đầu tư và phát triển nhằm hiện đại hóa quy trình nhà máy sản xuất, kho xưởng, và máy móc trang thiết bị hiện đại,…Cùng với sự quyết tâm cao của Ban Lãnh Đạo cùng toàn thể công ty NAM VIỆT BẮC mở rộng một cách tối đa nhằm mang lại hiệu quả, lợi ích cao nhất cho Khách hàng và toàn bộ công ty. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của NAM VIỆT BẮC được thể hiện một cách chuyên nghiệp với các bộ phận, phòng ban nhằm tối ưu quy trình quản lý doanh nghiệp trong thời đại mới.